zamknij
Możesz zacząć pisać.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone tutaj.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę Labona s.r.o.

Informacje dotyczą sposobu przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie regulacji prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

1.
Kto będzie przetwarzał dane osobowe?

Dane osobowe przetwarza firma Labona s.r.o. REGON: 03898881, z siedzibą Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, Czechy zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, pod numerem C 87305.

2.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie regulacji prawnej to:

 • imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej przedsiębiorcy i firmy, REGON i siedziba),
 • dane kontaktowe (w szczególności adres, telefon lub adres e-mail),
 • informacje na temat korzystania z naszych produktów i usług, w tym historii zamówień

 

3.
Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od klientów lub ze źródeł publicznych (głównie z Rejestru Handlowego i innych).

 

4.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe klientów?

Dane kontaktowe naszych klientów przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji zawartych umów.

 

Dane kontaktowe naszych klientów wykorzystujemy również w celu przesyłania informacji reklamowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez naszą firmę. Są to z reguły informacje o produktach lub usługach, podobnych do tych, które już wcześniej dostarczyliśmy naszym klientom. 

Każdy klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych wysyłajac taką informację drogą emailową na nasz adres info@labona.pl

Pragniemy również podkreślić, że nie każda wiadomość przez nas wysyłana ma charakter informacji handlowej. W kontekście świadczenia usług czasami konieczna jest komunikacja z większą liczbą adresatów, a jedynym sposobem jest wysyłanie masowego e-mailu. W ramach tego rodzaju komunikacji niektóre wysyłane e-maile nie mają charakteru handlowego (na przykład zawiadomienie o zmianach w regulaminie zakupów).

 

5.
W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Firma Labona s.r.o. jest upoważniona do ręcznego i automatycznego przetwarzania danych osobowych, również poprzez firmy współpracujące. Dane osobowe są/będą udostępnione wyłącznie upoważnionym pracownikom i kierownictwu firmy Labona s.r.o. lub upoważnionym pracownikom firm współpracujących, ale tylko w zakresie niezbędnym do ich przetwarzania. Aktualna lista firm przetwarzających dane znajduje się TUTAJ.

 

6.
Systemy reklamowe

Nasz sklep internetowy www.labona.pl  korzysta z retargetingu firmy Sklik obsługiwanej przez portal Seznam.cz, a.s. Dzięki temu możemy wyświetlać odwiedzającym nasze strony internetowe, nasze reklamy w portalu Seznam.cz, a.s.

Korzystamy również z portalu reklamowego Google (Google AdWords). Usługa linków sponsorowanych pozwala na wyświetlanie reklam płaconych kampani reklamowych.

 

7.
Pliki Cookie

 Nasz sklep internetowy www.labona.pl  wykorzystuje pliki tak zwane "cookie". Witryna korzysta równiez z Google Analistycs i innych usług świadczonych przez Google Inc. (dalej w skrócie "Google"), Facebook Inc. lub Automattic Inc. (dalej w skrócie "inne firmy"). Pliki cookies są również wykorzystywane do korzystania z tych usług.

Czym są pliki cookie a jak wyrazić zgodę na ich wykorzystywanie?

Cookies to pliki tekstowe, które służą do śledzenia odwiedzin naszej witryny www.labona.pl. Pliki cookies wysyłają odwiedzoną stronę do przeglądarki i pozwalają nam rejestrować informacje o odwiedzinach w witrynie, rozpoznawanie urządzenia użytkownika itd.

Odkliknięciem zgody w witrynie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies, jak również z przetwarzaniem danych osobowych poprzez Google, inne firmy i naszą firmę w sposób i dla celów wymienionych niżej.

W jakim celu używamy plików cookie?

Nasza witryna korzysta z cookies sesyjnych (tymczasowych), które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Następnie korzysta z cookies stałych, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usuniecia przez użytkownika.

Pliki cookies mogą być własne lub zewnętrzne

 • Cookies własne –  te pliki są przypisane do naszej witryny. Są to cookies niezbędne i funkcjonalne. Mogą być tymczasowe lub stałe. 
 • Cookies zewnętrzne – te pliki są przypisane do innej witryny niż ta nasza, nawet jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej. Te pliki pozwalają nam analizować naszą witrynę i wyświetlać reklamy dopasowane do preferencji użytkowników. Są to cookies reklamowe i funkcjonalne.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies i ich funkcje:

 • Niezbędne cookies – niezbędne pliki cookies pomagają w obsłudze strony internetowej, włączając podstawowe funkcje, uzyskując dostęp do bezpiecznych sekcji strony internetowej.
 • Techniczne cookies –  te pliki służą do analizy sposobu korzystania z witryny (liczba odwiedzin, czas spędzony w witrynie i inne podobne informacje). Dane uzyskane z tych plików są anonimowe.
 • Funkcjonalne cookies – te pliki służą do personalizowania treści przy zapamiętywaniu funkcji logowania, geolokacji i podobnych. Funkcjonalne pliki cookies mogą powodować gromadzenie  i przetwarzanie danych osobowych. 
 • Reklamowe cookies –  te pliki służą do wyświetlania reklam w witrynie i poza nią. Reklamowe pliki mogą powodować gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Informacjami o tym w jaki sposób klienci korzystają z naszej witryny dzielimy się z naszymi partnerami medii społecznościowych i analitycznych. 

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Zawsze można zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie cookies.

Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić.  

 

8.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

9.
Jak chronimy dane osobowe?

Labona s.r.o. stosuje zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich.

Dane osobowe są pod naszą stałą kontrolą, zarówno elektroniczną, jak i fizyczną. Zastosowaliśmy nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli, aby zapewnić maksymalną ochronę danych. Używamy następujących funkcji zabezpieczających w celu ochrony danych osobowych:

 • Szyfrowana komunikacja
 • Komputery, serwery, dyski sieciowe, dokumenty wykorzystywane do przechowywania danych osobowych przechowywane są w bezpiecznym miejscu
 • Wszystkie serwery są zabezpieczone hasłem 
 • Na wszystkich urządzeniach mamy zainstalowane programy antywirusowe
 • Dostęp do danych osobowych przysługuje tylko pracownikom i wykonawcom, którzy je potrzebują na zasadzie "konieczności" (np. wystawianie faktur, obsługa klienta). Wszystkie osoby, które mają styczność z danymi osobowymi w trakcie wykonywania pracy, są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej.  
 • Nasza firma ma kontrolę nad systemem dostępu użytkowników i systemem zarządzania która zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

Firma Labona s.r.o. jest zobowiązana do przekazania danych osobowych organom publicznym (np. Policji, w ramach prowadzonych kontroli, jeżeli jest to konieczne itd.)

 

10.
Jakie są prawa kupującego wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych?

Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy może w każdej chwili zażądać bezplatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania danych osobowych (poprzez wysłanie wniosku drogą emailową na adres info@labona.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownik, może żądać niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo na usunięcie („prawo do bycia zapomnianym“)

Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (poprzez wysłanie wniosku drogą emailowa na adres info@labona.pl ) I) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; II) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; III) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; IV) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli użytkownik podejrzewa, że Labona s.r.o. jego dane osobowe przetwarza z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać od Labona s.r.o. dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

W przypadku, gdy Labona s.r.o. nie spełni wyżej wymienionych postanowień, użytkownik ma prawo skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

11.
W jaki sposób można się z nami skontaktować?
 • W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt drogą emailową lub telefonicznie

 

12.
Postanowienia końcowe

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 i są dostępne na stronach internetowych www.labona.pl. Firma Labona s.r.o. jest uprawniona do zmiany warunków korzystania z usług Labona s.r.o. .