zamknij
Możesz zacząć pisać.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone tutaj.

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

1.
INFORMACJE OGÓLNE

Oto ogólne zasady i warunki zakupów firmy Labona s.r.o z siedzibą ul. Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, REGON 03898881, firma zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Brně, pod numerem C 87305, które są częścią wszystkich ofert i umów na dostawę towaru dla klientów indywidualnych. Inne warunki zakupów są nieważne, chyba że uzgodniono inaczej. Wszelkie ustalenia umowne wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony sprzedajawcy w celu realizacji zamówienia.

 

Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej www.labona.pl

2.
KONTO KLIENTA

2.1. Zamówienie w sklepie internetowym może składać niezarejestrowany klient lub klient zarejestrowany za pomocą konta klienta.

2.2. Na podstawie rejestracji na stronie internetowej sprzedającego, kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta może kupujący zamawiać produkty na stronach internetowych sprzedajacego.

 

2.3. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane podane przy rejestracji do konta klienta należy aktualizować przy każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

 

Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępowe i nie udostępniać konta osobom trzecim.

3.
ZAMÓWIENIE

3.1. Prezentacja produktów na stronie internetowej/witrynie ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te produkty. Artykuł § 1732 punkt 2  Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2  Podane ceny są cenami brutto (z VAT). Obowiazujące ceny produktów to te, które są widoczne w sklepie internetowym/witrynie. Ten punkt jednak nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna z negocjowanymi indywidualnymi warunkami cenowymi.

3.3 W sklepie internetowym/witrynie są widoczne ceny za doręczenie i pobranie. Te informacje dotyczą wyłącznie zamówień realizowanych na terenie Polski. 

3.4. W celu złożenia zamówienia kupujący powinien wypełnić następujące informacje o:

  • 3.4.1. zamawianym produkcie (zamawiany produkt należy "dodać" do koszyka w sklepie internetowym/witrynie)

  • 3.4.2. sposobie dostawy i płatności 

  • 3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą produktów (dalej zwanego "zamówienie").

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może skontrolować i zmienić dane oraz skorygowac błędy, które wystąpiły w trakcie wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie jest wysłane przez kupującego do sprzedającego poprzez kliknięcie pola „Wyślij zamówienie“. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia sprzedający wyśle kupującemu potwierdzenie złozenia zamówienia drogą emailową, na adres podany w zamówieniu (dalej "adres elektroniczny")

3.6 Sprzedający ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wartość zamówienia, szacunkowe koszty dostawy) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia zamówienia wysłanego kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez kupującego.

4.
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Zgodnie z art. § 1837 kodeksu cywilnego, kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

4.2. Jeżeli sprawa nie jest wymieniona w regulaminie zakupów punkt 4.1 lub w innym przypadku, gdy umowa sprzedaży nie może zostać wycofana, kupujący może odstąpić od umowy zakupu zgodnie z § 1829 (1)  Kodeksu cywilnego (tylko w przypadku części zamiennych) w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, w przypadku kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres ten liczy się od daty ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie okreslonym w poprzednim zdaniu. Odstapienie od umowy należy wysłać drogą emailową na adres info@labona.pl . Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza, który znajduje się w zakładce ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY. 

5.
PŁATNOŚĆ ZA ZAKUPY

5.1. Cena jest podawana kupującemu na podstawie automatycznej kalkulacji w sklepie internetowym www.labona.pl, lub w indywidualnej kalkulacji cenowej zasłanej ze strony sprzedawcy. Podane ceny produktów zawierają VAT należny w chwili składania zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy kupna lub przed wysyłką towaru klient ma obowiązek (biorąc pod uwagę wybrany sposób płatności) zapłacić niedopłatę lub też sprzedający niezwłocznie prześle klientowi e-mail z prośbą o wyjaśnienie, gdzie sprzedający może zwrócić klientowi ewentualną nadpłatę.

5.1.1. W przypadku zamówienia PurBoxów z żaluzjami zewnętrznymi sprzedający gwarantuje kupującemu niezmienność ceny, przy przekazaniu do produkcji żaluzji zewnętrznych do maksymalnie 2 miesięcy od wyprodukowania PurBoxów. Jeżeli żaluzje zewnętrzne będą przekazane do produkcji w późniejszym terminie, cena zostanie zaktualizowana zgodnie z cennikami obowiązującymi w momencie przekazania ich do produkcji.

5.2. Przyznawane zniżki i kupony rabatowe nie sumują się i nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.3. Kupujący płaci za towar 100% z góry przelewem bankowym na podstawie faktury proforma na konto sprzedającego, lub automatycznie przez PayPal lub kartą płatniczą online.

5.4. W przypadku płatności „Za pobraniem“ (produkty do 1700 mm) kupujący płaci za towar kurierowi w momencie odbioru przesyłki.

6.
TERMIN DOSTAWY I WYSYŁKA TOWARU

6.1. Koszt wysyłki zależy od rozmiarów zamawianego produktu. Więcej informacji w zakładce „Sposób dostawy i płatności“. Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, TopTrans i inne) na terenie całej Polski.

 

6.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wzkazanego przez kupującego, a kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w miejscu przez siebie wzkazanym.

6.3. Terminy dostaw są podane u każdego produktu. Terminy te mogą ulec zmianie ze wzgledu na indywidualne terminy producenta. W przypaku, gdy kupujący zamówi wiekszą ilość towaru, który przekroczy możliwości produkcyjne producenta, sprzedający ma obowiązek powiadomić o tym fakcie kupującego pisemnie lub telefonicznie.

6.4. Przy płatności „Za pobraniem“ (produkty do 1700 mm) realizacja zamówienia wydłuży się o około 2 dni robocze. 

6.5. W momencie odbioru przesyłki kupujący jest zobowiązany do kontroli ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia artykułu w przesyłce lub przesyłki klient może odmówić odbioru przesyłki, podając przyczynę odmowy odbioru przesyłki, lub spisać w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę protokół wskazujący uszkodzenie przesyłki.

                    6.5.1 Podpisując odbiór przesyłki kupujący stwierdza, że odebrał ją bez widocznych uszkodzeń. Późniejsza reklamacja dotycząca                                     uszkodzenia opakowania nie musi być rozpatrzona pozytywnie.

6.6. Jeżeli konieczne jest powtórne (wielokrotne) dostarczenie towaru z powodów wznikłych na stronie kupującego, kupujący jest zobowiazany do pokrycia dodatkowych kosztów związanych z powtórną dostawą, lub gdy towar musi zostać dostarczony w inny sposób.

 

7.
GWARANCJA I REKLAMACJE

7.1. Gwarancja na towar

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące od dnia dostarczenia towaru kupującemu. Składając reklamację kupujący ma obowiązek przedstawienia dowodu zakupu czyli faktury VAT. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wznikłe z nieprofesjonalnej manipulacji z towarem przez kupującego. Reklamacje podlegają obowiązującym przepisom prawnym, jeżeli sprzedawca nie jest w stanie wadę usunąć, otrzyma kupujący nowy produkt lub zwrot pieniędzy na wskazane konto bankowe do 10 dni roboczych.

 

7.2. Uszkodzenie towaru

7.2.1 Niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru. Jeżeli zamówiony towar zostanie dostarczony w opakowaniu które nosi ślady uszkodzenia kupujący nie powinnien takiej przesyłki odbierać. Powinien natomiast zwrócić przesyłkę kurierowi który ją dostarczył.

Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenie produktu aż po otwarciu przesyłki, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedającego, nie później niż 3 dni od momentu odbioru przesyłki (wysyłając email i fotografie na adres info@labona.pl ). Późniejsze powiadomienie może spowodować nieuznanie roszczenia.

7.2.2 W przypadku reklamacji, sprzedawca odbierze towar u kupującego, na własny koszt. W dniu w którym została reklamacja zgłoszona zaczyna się 30-dniowy okres na rozpatrzenie reklamacji, to znaczy na usunięcie wady przez sprzedającego i odesłanie towaru kupującemu. Sprzedawca informuje kupujacego pisemnie o przyjeciu reklamacji, wysyłając potwierdzenie drogą emailową na adres podany w zamówieniu. Brak odpowiedzi na reklamację w ciagu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.


Kupujący jest świadomy faktu, że przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, czyli taki który jest produkowany na indywidualne zamówienie kupującego, a więc zgodnie z przepisami ustawy nie ma możliwości zwrotu takiego towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

7.3. Kolorystyka

Kolory produktów mogą się znacznie różnić od rzeczywistych, wynika to z różnorodności indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej. Reklamacje dotyczące różnic w kolorach produktów nie stanowią podstawy do reklamacji czy zwrotu.

8.
INFORMACJE OGÓLNE

8.1. Umowa kupna zostanie zawarta w języku polskim i podlegać będzie prawu czeskiemu.

8.2. Wszelkie spory wynikające z lub pozostające w związku z umową sprzedaży, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin zakupów, oraz w związku z nią lub z jej zawarciem, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Republiki Czeskiej wg siedziby Sprzedającego. Wybór jurysdykcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia nabywcy, będącego konsumentem, ochrony zapewnianej przez przepisy prawa, których nie można wyłączyć w ramach umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie na mocy Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis). 

8.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się nieważne, postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

8.4. Umowa kupna, w tym Regulamin zakupów, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna osobom trzecim.