zamknij
Możesz zacząć pisać.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone tutaj.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Firma Labona s.r.o., REGON 03898881 oświadcza, że wszelkie dane osobowe traktuje jako ściśle poufne i dysponuje z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym przypadku informacje handlowe nie będą do niego wysyłane. Poniżej informujeme o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

1.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1. Administratorem danych osobowych jest firma Labona s.r.o z siedzibą ul. Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, Czechy REGON 03898881, firma zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Brně, pod numerem C 87305 (zwana dalej „Administrator”)

1.2. Dane kontaktowe administratora to: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, Czechy, adres poczty elektronicznej: info@labona.pl, telefon +48 22 483 53 80.

1.3. Administrator wzkazał osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – jest nią pani Jana Löffelmann.

1.4. Ten obowiązek informacyjny jest spełniony w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora wyłącznie w celu wysyłania informacji handlowych. Nie ma ono zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez administratora w innym celu i na innej podstawie prawnej.

2.
PODSTAWA PRAWNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawa prawna to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej nazywamy je "Rozporządzeniem"

3.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłanie informacji handlowych zgodnie z czeską ustawą nr 480/2004 Sb. w sprawie zmian niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), ze zmianami (zwanymi dalej „ustawą o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego”), jeżeli klient sklepu internetowego Labona wyrazi taką zgodę przy składaniu zamówienia.

3.2. Administrator nie decyduje indywidualnie i automatycznie w rozumieniu Art.22 rozporządzenia.

 
4.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres czterech (4) lat. Przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji

5.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

5.1. Dane osobowe klienta będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli klient wyraził na to zgodę wcześniej.

5.2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych klienta do krajów spoza Uni Europejskiej.

6.
PRAWA PODMIOTU PRZETWARZANIA DANYCH

6.1. Klient którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo do bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych. Może również zażądać dokonania zmiany, usunięcia lub zablokowania danych osobowych.

6.2. Jeżeli klient podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zarządać wyjaśnień lub skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Klient może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jeżeli klient odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane nie będą już przetwarzane w tym celu. Nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Labona obowiązków ustawowych np. realizacji złożonego wcześniej zamówienia.